Verantwoording

Algemeen

Steffie.nl is een initiatief van Stichting Leer Zelf Online

Kvk Utrecht 64900673

Algemene leveringsvoorwaarden

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0348-743272

E-mailadres: info@leerzelfonline.nl

Website: Leerzelfonline.nl

Postadres: Oostdam 2

3441 EM Woerden

Bezoekadres: Oostdam 2

3441 EM Woerden

Financiële gegevens

RSIN / fiscaal nummer: 855893928

IBAN: NL76 RABO 0173 9453 92

Missie en doelstelling

Leer Zelf Online wil met begrijpelijke en toegankelijke informatie en speciale lesprogramma's zo veel mogelijk mensen weer zelfredzaam maken.

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om alle ontwikkelingen in de wereld te volgen, laat staan te gebruiken. Bij Leer Zelf Online staan deze kwetsbare mensen in de maatschappij centraal. Verschillende doelgroepen als senioren, mensen met een (verstandelijke) beperking, laaggeletterden, migranten en kinderen krijgen speciale websites of apps aangeboden om klassikaal of zelfstandig te oefenen en hiervan te leren. Leer Zelf Online creëert dus onderwijs, begeleiding en technologie op maat, waarbij de doelgroep altijd vanaf het begin betrokken wordt bij het ontwikkelen van het product. Het eindproduct is door iedereen te gebruiken en maakt het leven eenvoudiger. Zo bestrijden we technologie met technologie. Met haar verschillende platforms en partnerprogramma's heeft Leer Zelf Online een bereik van circa drie miljoen bezoekers per jaar.

We leven immers in een wereld die steeds verder digitaliseert. Voor onze doelgroepen is dit heel lastig bij te houden. Tevens val je nu eerder op met beperking. Doordat er minder eenvoudig werk is, hogere eisen in het onderwijs worden gesteld en door de toegenomen digitalisering. Er zijn nu circa drie miljoen mensen met beperkte sociale en digitale zelfredzaamheid. Leer Zelf Online wil deze mensen online verder helpen en kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van vrijwilligers. Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en collectes zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. Leer Zelf Online ontvangt geen overheidsbijdrage.

Bestuur

De heer Jacques de Wit (Directeur)

De heer Ben Vaske (Voorzitter)

Mevrouw Christine van Oevelen (Secretaris)

De heer Ted Hooreman (Penningmeester)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur:

De bestuursleden mogen de door hun gemaakte reiskosten declareren. Maar het huidige bestuur maakt daar minimaal gebruik van.

Beloningsbeleid medewerkers:

Het ondersteunend personeel wordt beschikbaar gesteld door Netrex Internet Solutions, E-learning voor kwetsbare doelgroepen.

Samenwerking

Leer Zelf Online (LZO) is lid van belangenvereniging Social Enterprise NL en een van de founding partners van het Sociaal Ondernemend Platform voor Inclusie en Educatie (SOPIE). LZO is trotse partner van Stichting Prokkel, het platform voor volwassenenducatie Oefenen.nl en innovatiepartner van zorgorganisatie Ipse de Bruggen.

Verder is LZO partner van het Netwerk Mediawijsheid en wordt zij in 2021 ondersteunt door het Oranjefonds bij de landelijke uitrol van ABCMaatje.nl. Download hier onze flyer (PDF). LZO wordt technisch en facilitair ondersteund door full service internetbureau Netrex.nl en maakt deel uit van het Amazon Web Services educational technology startup accelerator programma.

Steffie. Zo werkt het!

Steffie op social media

Volg mij of word vriend en je weet alles als eerste!

Facebook Twitter Instagram

Nieuwsbrief

Ontvang vier keer per jaar mijn laatste nieuwtjes!

Aanmelden