Stemmen met Steffie

Steffie maakt stemmen weer leuker en eenvoudiger

De verkiezingen voor gemeenteraad zijn op 16 maart. Een dag waarop helaas veel mensen met een beperking, senioren, laaggeletterden, anderstaligen en andere kwetsbare mensen niet gaan stemmen of ongeldig stemmen.

Hoewerktstemmen.nl van Steffie gaat daarom deze mensen helpen om hun stem uit te brengen. Door de voorspelbaarheid van het stemmen voor hun te vergroten en zo hun angst te verminderen.

Samen met Kieskompas maakt ze dit jaar voor het eerst ook een eenvoudige kieshulp. Zo kan je op een eenvoudige manier bepalen welke politieke partij het beste bij je past.


Uitleg- en oefenmodule als kalmeringsmiddel

Verkiezingen in het algemeen zijn ingewikkeld. Er zijn diverse uitzonderingen en mitsen en maren, die maken dat geen verkiezing hetzelfde is. Op deze website wordt ook uitgelegd wat de gemeenteraad doet en hoe een stad wordt bestuurd.

Ook het hele proces vanaf dat de stempas op de deurmat valt tot en met dat de stempas in de stembus zit, wordt in detail besproken.

Om mensen klaar te stomen om daadwerkelijk te gaan stemmen, helpen zij in de oefenmodule Steffie om haar stem uit te brengen. Om deze uitlegmodule te maken wordt voor de testgroep zelfs een compleet stemlokaal nagebouwd in Woerden.

Eenvoudige kieshulp

Ook voor de andere verkiezingen die in Nederland worden gehouden, heeft Steffie plannen. “We zitten met diverse enthousiaste vrienden om tafel om ook de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gemeenteraden, Europees Parlement, Provinciale Staten en Waterschappen eenvoudig uit te leggen”, zegt Steffie. “Iedereen in Nederland die stemrecht heeft, moet ook in staat zijn om te kunnen stemmen”.

Samen met Kieskompas bouwt ze voor de aankomende verkiezingen ook aan een toegankelijke kieshulp.

Begrijpelijkheid is toegankelijkheid

Steffie is al 18 jaar een vriendelijke webjuf die de moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt. Ze leest de teksten voor, zodat laaggeletterden en mensen die niet kunnen lezen of schrijven, ook gebruik kunnen maken van de module.

Het taalniveau is aangepast naar B1 niveau, oftewel eenvoudig Nederlands. Moeilijke woorden en lange zinnen vind je in haar websites dus ook niet terug!.

Hoe werkt stemmen?!

Steffie op social media

Volg mij of word vriend en je weet alles als eerste!

Facebook Twitter Instagram

Nieuwsbrief

Ontvang vier keer per jaar mijn laatste nieuwtjes!

Aanmelden